taller ambròs - imatge header privacitat

Taller Ambròs: Política de privacitat

Protecció de dades personals


TALLER AMBROS MULTIMARCA compleix amb la normativa catalana, i el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD/ACPD), i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Consentiment al tractament i finalitat de les dades personals de l'usuari


En el marc de les seves activitats, TALLERAMBROS.COM disposa de la possibilitat de registre d'usuaris per a l'enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris al bloc i enviar missatges a través del formulari de contacte.
L'usuari mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament dels personals proporcionades segons el que disposa l'article 6 de la LOPD. L'usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l'article 5 de la LOPD.
Aquests mateixos actes impliquen així mateix el consentiment exprés de l'usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en termes de la LOPD causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors dalt esmentats.
Les dades de caràcter personal sol·licitades en aquestes activitats, quedaran incorporades a un fitxer la finalitat és la comunicació de novetats relatives al lloc web de TALLERAMBROS.COM actuant com a responsable del fitxer TALLER AMBROS MULTIMARCA. Els camps marcats amb asterisc són d'ompliment obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s'aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d'exercir els drets que s'indiquen en l'apartat relatiu als Drets de l'usuari.

Durada de la retenció de les dades personals


Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 24 mesos, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

Drets de l'usuari


De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la LOPD, s'informa a l'usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l'enviament d'informació sobre novetats relacionades amb el lloc web TALLERAMBROS.COM. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.
D'acord amb el que disposa la LOPD, l'usuari en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant TALLER AMBROS MULTIMARCA.
Per facilitar l'exercici d'aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l'eliminació immediata de les dades personals de l'usuari de la nostra base de dades.

Enllaços d'afiliació


TALLERAMBROS.COM utilitza ocasionalment enllaços d'afiliació de productes i serveis de marques que hagin establert un programa d'afiliats. Aquests enllaços es fan servir exclusivament després de fer usat aquests productes i serveis, o bé, haver realitzat proves que permetin valorar que compleixen amb un adequat nivell de qualitat.
TALLER AMBROS MULTIMARCA es compromet a no incloure enllaços afiliats arbitraris a productes que no compleixin amb les condicions abans descrites entenent a més que aquest tipus de pràctiques resultarien molt contraproduents per a la reputació del propi lloc web que els promociona.

Clàusula LOPD


En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, el 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t'informem que mitjançant la complimentació del present formulari estàs donant el consentiment exprés a que les seves dades personals quedin incorporades i siguin tractats en un fitxer de TALLERAMBROS.COM amb la finalitat de poder gestionar la teva sol·licitud. Aquest fitxer serà gestionat pel responsable de fitxer que s'indica en el nostre document d'avís legal i política de privacitat.
Així mateix, llevat que manifestis expressament el contrari, es podran utilitzar les teves dades personals per mantenir-te informat de notícies i novetats relacionades amb els nostres serveis.
Et garantim que sota cap concepte, aquestes dades seran compartits o cedits a tercers i t'informem de la possibilitat que exerceixis els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la recollida de les dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic o bé directament mitjançant els enllaços de baixa automàtica continguts en totes les comunicacions enviades per TALLERAMBROS.COM, o bé, mitjançant el formulari de contacte del nostre web.

Ús de Cookies (galetes)


El lloc web de TALLER AMBROS MULTIMARCA pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d'una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal, complint així la lley europea de 2018 i i els posteriors aclariments del CEPD, sobre la condicionalitat del consentiment i el consentiment inequívoc, en les seves Directrius 05/2020 sobre el consentiment d'acord amb el Reglament 2016/679, adoptades el 4 de maig de 2020, que revisen i actualitzen les aprovades pel GT29 el 10 d'abril de 2018.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que TALLER AMBROS MULTIMARCA no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, TALLER AMBROS MULTIMARCA es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Google Analytics


Google Analytics és un servei anàlisi de dades estadístiques prestat per l'empresa Google. TALLERAMBROS.COM utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques d'ús del mateix.
Google Analytics utilitza cookies per ajudar el lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l'ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la galeta (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units.
Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadístiques sobre l'ús de TALLERAMBROS.COM, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.
Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, de fer-ho, limitarà la plena funcionalitat de TALLERAMBROS.COM. En utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d'informació per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

Cookies de xarxes socials


TALLER AMBROS MULTIMARCA pot incorporar plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l'Usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L'Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, del tractament de les seves dades personals.

Desactivar, rebutjar i eliminar cookies


L'usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes —total o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'Usuari ha d'anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que utilitzeu. En el cas que rebutgi l'ús de cookies —total o parcialment— podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les prestacions.

Canvis en la Política de Cookies


És possible que la Política de Cookies del lloc web canviï o s'actualitzi, per això és recomanable que l'Usuari revisi aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc Web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per què fem servir les galetes.

© TALLER AMBROS MULTIMARCA | 2011-2021

Aquest website fa servir cookies

Fem servir les cookies per a assegurar que li donem la millor experiència de navegació al nostre website.


+ info...